Gemeenten en zorgkantoren zetten Co in

23 juni 2020 - auteur: Femke Berends

Persoonlijke gids in de zorg

Maandag 20 januari 2020 is in opdracht van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en Zorgverzekeraars Nederland (ZN) de publiekscampagne ‘Co’ gestart om de bekendheid en vindbaarheid van cliëntondersteuning te vergroten. 'Co' staat voor Cliëntondersteuner.

Uit onderzoek blijkt dat veel mensen die recht hebben op gratis cliëntondersteuning, daar niet van op de hoogte zijn. Met name mensen met een complexe vraag op het gebied van zorg en ondersteuning vallen daardoor tussen wal en schip.

Co, uw gids in zorg en ondersteuning

Cliëntondersteuners zijn een gids in zorg en ondersteuning; zij weten welke zorg en ondersteuning er mogelijk is en wijzen de weg hiernaartoe. Hierbij gaan ze uit van de behoefte en wensen van de cliënt. Belangrijk onderdeel van de campagne is de website www.clientondersteuning.co.nl met informatie over cliëntondersteuning en Co voor zowel cliënten als verwijzers. Het gaat daarbij zowel over cliëntondersteuning via de Wet langdurige zorg (Wlz) als cliëntondersteuning via de gemeente (Wmo).

Op deze website kunnen cliënten gemakkelijk een Co zoeken. Met ervaringsverhalen, in de vorm van filmpjes en artikelen, wordt duidelijk gemaakt wat een cliëntondersteuner voor hen kan betekenen. In de komende maanden worden mensen onder meer via social media geattendeerd op de campagne en de website. De campagne is een initiatief van de zorgkantoren, organisaties voor cliëntondersteuning en gemeenten en wordt gefinancierd door het ministerie van VWS.

Jan is mantelzorger voor zijn zwager met Parkinson en maakte gebruik van een cliëntondersteuner: “Een cliëntondersteuner geeft rust in alle regelgeving. We hadden er zeker een jaar langer over gedaan als cliëntondersteuner Wendy er niet was geweest.”

Cliëntondersteuning aanvragen kan via de gemeente of via het zorgkantoor

In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en in de Wet langdurige zorg (Wlz) is vastgelegd dat iedereen recht heeft op cliëntondersteuning (zonder kosten). Mensen met een Wlz-indicatie kunnen terecht bij hun zorgkantoor of een gecontracteerde organisatie voor cliëntondersteuning in de buurt, zoals MEE. Anderen kunnen bij de gemeente cliëntondersteuning vragen.

Caspar kreeg hulp van een cliëntondersteuner bij het regelen van de zorg voor zijn dochter met een autismespectrumstoornis:
“Als cliëntondersteuner Regien er niet was geweest, acht ik de kans redelijk groot aanwezig dat Juliëtte niet meer thuis woont.”
Co, de gids voor zorg en ondersteuning aanvragen (Wmo)

Co, de gids voor zorg en ondersteuning (Wmo)

Cliëntondersteuning is onderdeel van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Gemeenten voeren deze wet uit. Inwoners die zorg, hulp of ondersteuning nodig hebben, kunnen contact opnemen met hun gemeente. Bijvoorbeeld via het wijkteam, zorgloket of informatiepunt. Co’s helpen met het vinden van de weg op het gebied van zorg en ondersteuning, jeugdhulp, participatie, onderwijs, welzijn, wonen, werk en inkomen. In iedere gemeente zijn cliëntondersteuners werkzaam. Het overgrote deel van de gemeenten neemt cliëntondersteuning bij MEE af.

Co, uw persoonlijk gids in de zorg (Wlz)

Zorgkantoren regelen cliëntondersteuning voor mensen met een Wlz-indicatie. Die indicatie krijgt iemand die vanwege een ziekte, aandoening, stoornis of beperking blijvend 24 uur per dag zorg dichtbij nodig heeft. Het CIZ beoordeelt of iemand een Wlz-indicatie krijgt. Het is bij alle zorgkantoren mogelijk om onafhankelijke cliëntondersteuning van MEE aan te vragen.

Cliëntondersteuning van MEE

MEE is met ongeveer 2000 cliëntondersteuners de grootste landelijke aanbieder van cliëntondersteuning. Cliëntondersteuners van MEE werken onafhankelijk van de indicatiesteller, zorginkopers en zorgaanbieders. Deze cliëntondersteuning is vooral gericht op de versterking van de positie van de cliënt, zodat deze zelf weloverwogen keuzes kan maken. Iedereen met een Wlz-indicatie mag gratis een onafhankelijke cliëntondersteuner van MEE inschakelen. Voor cliëntondersteuning van MEE zonder indicatie kunt u in de meeste gevallen bij uw gemeente terecht.

Lees hier het verhaal van Abderrhim en Co Theo over cliëntondersteuning in coronatijd.

Hier leest u meer over de Co van MEE, uw gids bij zorg en ondersteuning.

Voor meer informatie over cliëntondersteuning van MEE kunt u terecht bij de MEE in uw buurt. Kijk op www.mee.nl/mee-locator of bel 0900- 999 88 88.

Gerelateerd

Deel deze pagina

Contact

Femke Berends

Communicatieadviseur

Neem contact op met Femke Berends

06 - 12034093 f.berends@mee.nl

Stel een vraag aan MEE NL

Contactformulier

Ik heb een vraag

Veelgestelde vragen

Individuele ondersteuningsvragen of voor een MEE in uw regio

MEE in uw buurt