Crisissituaties verergeren door niet herkennen van beperkingen bij verwarde personen

23 mei 2017

Professionals bij de politie, justitie en in de GGZ krijgen regelmatig te maken met verwarde mensen met een NAH (niet-aangeboren hersenaandoening) of LVB (licht verstandelijke beperking). Helaas worden deze beperkingen vaak niet herkend en worden deze mensen mede hierdoor niet op de juiste manier begeleid, waardoor crisissituaties nog verder kunnen escaleren. MEE NL heeft het project ‘LVB en NAH in het vizier’ opgesteld om dit te voorkomen.

Opbouw van het project

Het project bestaat uit drie onderdelen:

  1. Inventariseren van de praktijk. Hoe komen justitie en politie in crisissituaties aan informatie wanneer het verwarde mensen met een NAH of LVB gaat? Welke rol spelen professionals uit het sociaal domein en/of wijkgericht werk hierbij? Welke kennis is aanwezig en welke ontbreekt?
  2. Ontwikkelen van een training voor professionals bij de politie, justitie en de GGZ over herkennen van en omgang met mensen met een LVB of NAH.
  3. Opstellen van aanbevelingen voor de regionale MEE-organisaties voor een pilot ter verbetering van de informatievoorziening en ondersteuning van wijkteams en de justitieketen voor begeleiding van mensen met een LVB of NAH.

Financiering

ZonMW, een organisatie die onderzoeken en innovaties in de gezondheidszorg financiert, heeft de aanvraag van MEE NL voor een financiële bijdrage gehonoreerd. Dit betekent dat we met het project van start kunnen gaan.

Meer informatie

Voor meer informatie over dit project kunt u terecht bij Auke Blom, programmamanager cliëntondersteuning bij MEE NL. Zij is te bereiken via a.blom@mee.nl of 06 - 83 24 40 48.

Gerelateerd

Deel deze pagina

Contact

MEE in uw buurt

Neem contact op met MEE in uw buurt

0900 - 999 88 88

Stel een vraag aan MEE NL

Contactformulier

Ik heb een vraag

Veelgestelde vragen

Individuele ondersteuningsvragen of voor een MEE in uw regio

MEE in uw buurt