Mw Hamer en Kalverboer met brochure

Advies aan nieuwe regering voor betere kansen jongeren en kinderen

20 april 2017 - auteur: Femke Berends

De tijd van praten is voorbij en dat geldt voor iedereen!

Kinderen en jongeren in Nederland moeten gezond en veilig kunnen opgroeien en zich optimaal kunnen ontwikkelen. *Jeugdpoort vraagt de nieuwe regering actief bij te dragen aan betere kansen voor steeds meer kinderen en jongeren en heeft daartoe een Agenda met voorstellen opgesteld. Deze is op 12 april in Den Haag gepresenteerd aan de nieuwe woordvoerders Jeugd, Justitie, Onderwijs en Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Vooraf werd de Agenda voor de Jeugd in ontvangst genomen door Kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer en SER-voorzitter Mariëtte Hamer.

De Agenda is voor iedereen zeer herkenbaar maar het moet nu wel gebeuren! “En als het ook daadwerkelijk gebeurt…dan is mijn functie daarna overbodig”, aldus Margrite Kalverboer. Volgens Mariëtte Hamer is het met deze Agenda in de hand en de vele rapporten die er nu liggen over ontwikkeling, armoedebestrijding en transitie tijd voor een gezamenlijke preventiecoalitie. Onafhankelijk van deze Agenda heeft ze daarvoor al het eerste initiatief genomen.

Preventie

Inzet bij de invoering van de wet was meer aandacht voor preventie. Rijk en gemeenten moeten zich met name meer inspannen voor de kwaliteit en beschikbaarheid van wijkteams. Mariëtte Hamer benadrukte in haar toespraak dat de hele samenleving toe is aan een Preventiecoalitie en dat de SER hierin graag samen met de partners van de Agenda het voortouw neemt: “Ik nodig iedereen uit om mee te doen”, aldus Mariëtte Hamer.

Terugdringen kindermishandeling

Jaarlijks worden 120.000 kinderen slachtoffer van kindermishandeling, een aantal dat sinds 2012 niet is gedaald. Een effectieve aanpak ontbreekt. Dat bleek ook uit de reactie van team Kim, een organisatie van ervaringsdeskundigen. Ze zijn "heel blij met deze Agenda en met het feit dat ze als jongeren betrokken zijn en zowel politiek als professionals op deze manier verder kunnen helpen”.

Levensfasegerichte zorg

Margrite Kalverboer ondersteunt het pleidooi van de Agenda partners dat een integrale aanpak nodig is bij de overgang van jeugd naar volwassenheid (18 - 23 jaar). Wetten, regels en financiering mogen dat niet tegenwerken. En dat is –ook in de nieuwe wet- helaas nog steeds het geval. De kinderombudsvrouw deed een oproep aan iedereen om praten om te zetten in actie: “De tijd van praten is nu wel voorbij; laten we ook samen iets doen voor de jeugd die dat nodig heeft; ik verwacht nu ook het een en ander van u”.

De 'Agenda van de Jeugd 2017 - 2021' leest u in de brochure 'Kinderrechten waarmaken' (pdf)

*Bij Jeugdpoort zijn aangesloten: Jeugdzorg Nederland, Sociaal Werk Nederland, GGZ Nederland, GGD-GHOR Nederland, Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN), MEE NL, Vereniging van Orthopedagogische Behandel Centra (VOBC) en ActiZ.
De Agenda voor de Jeugd wordt onderschreven door LHV, V&VN, Vereniging Openbare Bibliotheken, Team Kim, Nationale Jeugdraad, MIND, Het Vergeten Kind, HALT, NIP, NVO, AJN Jeugdartsen, Openbaar Ministerie, PO-Raad.
De agenda wordt op enigerlei wijze ondersteund door Divosa, VO-Raad, Ieder (in) en de Nationale Politie.Gerelateerd

Deel deze pagina

Contact

Femke Berends

Communicatieadviseur

Neem contact op met Femke Berends

06 - 12034093 f.berends@mee.nl

Stel een vraag aan MEE NL

Contactformulier

Ik heb een vraag

Veelgestelde vragen

Individuele ondersteuningsvragen of voor een MEE in uw regio

MEE in uw buurt