Nieuws

Een overzicht van alle nieuws items

 1. Sport en bewegen verdienen een plek in de verkiezingsprogramma's

  Geplaatst op 22 september 2020 in Nieuws

  24 organisaties uit de sport, zorg en welzijn hebben twee manifesten ondertekend, waarin het belang van sport en bewegen voor de samenleving wordt onderstreept.

  Meer informatie
 2. Online conferentie Hulpkaart

  Geplaatst op 10 september 2020 in Nieuws

  Op donderdag 17 september vindt de tweede online conferentie over de Hulpkaart plaats. De resultaten van het landelijk project Evaluatie en doorontwikkeling van de Hulpkaart/Crisiskaart worden dan gepresenteerd.

  Meer informatie
 3. MEE ziet wetswijziging als mooie eerste stap richting domeinoverstijgende cliëntondersteuning

  Geplaatst op 04 september 2020 in Nieuws

  Minister De Jonge wil Wlz-cliëntondersteuning al voor de Wlz-indicatie beschikbaar stellen. MEE steunt deze wetswijziging, maar wil nog een stap verder.

  Meer informatie
 4. Online huiskamergesprekken over de laatste levensfase

  Geplaatst op 31 augustus 2020 in Nieuws

  Op 26 september en 7 oktober 2020 worden op initiatief van het Ministerie van VWS online huiskamergesprekken georganiseerd over de laatste levensfase. Iedereen kan daaraan meedoen.

  Meer informatie
 5. Wat is Integrale Vroeghulp? Een animatie geeft uitleg

  Geplaatst op 24 augustus 2020 in Nieuws

  Stel je bent ouder van een drukke peuter waarvan je het gevoel hebt dat je hem niet altijd goed begrijpt. De jeugdarts staat voor je klaar, maar het voelt alsof er meer aan de hand is. Waar ga je dan naartoe?

  Meer informatie
 6. Gehandicaptenzorg wil meer samenspraak bij coronamaatregelen

  Geplaatst op 13 augustus 2020 in Nieuws

  Uit een enquête van LFB, KansPlus en Ieder(in) blijkt dat mensen met een beperking en hun naasten zich te weinig gehoord voelen bij het maken van afspraken rond coronamaatregelen.

  Meer informatie
 7. Minister wil Wlz-cliëntondersteuning voorafgaand aan CIZ-indicatie

  Geplaatst op 28 juli 2020 in Nieuws

  Minister De Jonge wil cliëntondersteuning Wlz (Wet langdurige zorg) beschikbaar stellen voor begeleiding bij het aanvragen van een Wlz-indicatie bij het CIZ.

  Meer informatie
 8. Grote impact corona op werk cliëntondersteuner

  Geplaatst op 23 juli 2020 in Nieuws

  COVID-19 en de genomen maatregelen hebben een sterke invloed op cliëntondersteuning.
  Voor het werk van cliëntondersteuners is de ontmoeting met hun cliënten essentieel. Toen corona zijn intrede deed in Nederland en zij vanuit huis moesten werken, werden zij dan ook geconfronteerd met praktische problemen.

  Meer informatie
 9. Vooral kwetsbare werknemers slachtoffer coronacrisis

  Geplaatst op 16 juli 2020 in Nieuws

  De coronacrisis treft niet iedere werknemer even hard. Het grootste risico om hun baan te verliezen hebben mensen met een flexibel dienstverband in een sector die naar verwachting gaat krimpen. Relatief veel werknemers met een niet-westerse migratieachtergrond, laag opgeleide mensen en mensen met een arbeidsbeperking voldoen aan beide criteria.

  Meer informatie
 10. Sociaal Planbureau waarschuwt voor overbelasting mantelzorgers bij tweede coronagolf

  Geplaatst op 14 juli 2020 in Nieuws

  Het Sociaal en Cultureel Planbureau adviseert om bij een mogelijke tweede coronagolf nadrukkelijker rekening te houden met het belang en de specifieke situatie van de mantelzorgers. Bijvoorbeeld bij de te maken keuzes over het afschalen of stopzetten van de thuiszorg en dagbesteding bij een nieuwe golf.

  Meer informatie