Kitchen Impossible kandidaat Wim steekt zijn hand uit

Werkgevers staan er niet alleen voor

31 januari 2017

In Kitchen Impossible hebben we zes afleveringen lang kunnen zien dat mensen met een beperking reguliere werkgevers veel te bieden hebben. We zagen acht jonge mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt alles op alles zetten om van gelegenheidskokers te veranderen in volwaardig meewerkend keukenpersoneel.

Natuurlijk ging dit niet vanzelf. In de verschillende afleveringen zagen we de kandidaten worstelen met zichzelf, het werk of hun omgeving, om vervolgens met de juiste hulp toch weer een stap verder te komen. De kandidaten van Kitchen Impossible hebben heel Nederland laten zien waar ze toe in staat zijn, en ze staan daarbij symbool voor een grote groep mensen die wat ons betreft allemaal dezelfde kans verdienen. En uiteraard zijn mensen met een beperking niet alleen maar inzetbaar in de horeca en hospitality, maar ook in andere sectoren. Wat we zagen in Kitchen Impossible, is gemakkelijk te vertalen naar andere branches.

Samen meedoen mogelijk maken

Wat Kitchen Impossible ook laat zien, is dat het ondersteunen van mensen met een beperking een complexe taak is voor een werkgever die hier geen ervaring mee heeft. Met de juiste ondersteuning voor zowel de werknemer als de werkgever kunnen echter veel kansen worden gecreëerd op zowel de korte als de lange termijn. Daarom ondersteunen wij niet alleen werknemers met een beperking, maar ook hun werkgevers. We helpen werkgevers om werknemers met een beperking de vaardigheden te leren en de mogelijkheden te bieden waarmee zij hun dromen waar kunnen maken. Meedoen doe je immers zelf, maar meedoen mogelijk maken doen we samen.

Kansen voor iedereen

Een groot deel van de Nederlandse bevolking kampt met een verstandelijke of lichamelijke beperking. Velen van hen kunnen en willen een steentje bijdragen op de arbeidsmarkt. Sommigen doen dit al, binnen hun eigen mogelijkheden en op hun eigen manier. Er zijn echter ook mensen met een beperking die hier meer moeite mee hebben. Door hen op de arbeidsmarkt een kans te geven, zorgen we ervoor dat duizenden mensen niet meer buitenspel staan. De kracht van MEE zit in de ondersteuning van mensen met een beperking op alle leefgebieden, dus ook op de werkvloer. Met de juiste ondersteuning proberen we mensen met een beperking zo goed mogelijk te laten functioneren binnen hun werkomgeving, maar om dat voor elkaar te krijgen, werken we nauw samen met de werkgever.

Ondersteuning voor werknemer én werkgever

Dankzij de participatiewet en het banenquotum overwegen werkgevers steeds vaker om mensen met een beperking in dienst te nemen. De werkgever geniet immers een aantal voordelen waardoor hij sneller geneigd is om zijn mensen met een beperking in dienst te nemen. Voor een doorsnee werkgever is het echter erg complex en tijdrovend om uit te zoeken welke regels, rechten en plichten er gelden, maar ook welke mogelijkheden er zijn om een werknemer met een beperking in dienst te nemen én aan het werk te houden. Om het extra ingewikkeld te maken, is het in veel gevallen zo dat een beperking niet op zichzelf staat. Dit alles zorgt voor flink wat drempels als het gaat om het aannemen van mensen met een beperking, en daarom bieden wij sinds 2017 specifieke ondersteuning aan voor werkgevers van mensen met een beperking.

Werkgevers staan er niet alleen voor

Om te beginnen bieden we werkgevers bijvoorbeeld een screening aan, zodat een medewerker met een beperking niet alleen in dienst wordt genomen, maar ook in dienst kan blijven. Er wordt van tevoren bekeken welke vaardigheden een potentiële werknemer heeft en wat er allemaal in zijn of haar leven speelt. Arbeidscoaches helpen de werkgever vervolgens om iemand duurzaam aan het werk te houden. Daarnaast kunnen jobcoaches ingeschakeld worden voor werkgerelateerde vragen, want wat voor een normale werknemer de normaalste zaak van de wereld is, kan voor mensen met een beperking al snel een groot obstakel zijn. Ook voor jongeren met een beperking op de werkvloer is er passende begeleiding; toekomstscoaches helpen jongeren van school naar werk. Een grote transitie, waarbij veel moet gebeuren op het gebied van persoonlijke effectiviteit, maar ook op het gebied van werknemersvaardigheden.

Wilt u meer weten over Kitchen Impossible, afleveringen terugkijken of meer informatie over werken met een beperking of mensen met een beperking in dienst nemen? Kijk op kitchenimpossible.mee.nl of neem vrijblijvend contact op met de MEE-organisatie in uw regio.

Gerelateerd