Voorkom dat kwetsbare mensen door Corona-maatregelen zonder zorg komen te zitten

19 maart 2020 - auteur: Yvon van Houdt

“We zitten allemaal met vragen”, zei Rutte in zijn toespraak over de Corona-maatregelen. Dat geldt zeker ook voor mensen met een beperking. Wat betekenen de maatregelen voor hen? En kan cliëntondersteuning hen hierin helpen?

De RIVM-richtlijn om fysiek contact zoveel mogelijk te beperken heeft voor met name mensen met een beperking grote consequenties. Veel instanties sluiten tijdelijk hun deuren, waardoor er minder hulp en ondersteuning mogelijk is. Terwijl deze kwetsbare groep in deze onzekere tijd juist èxtra aandacht nodig heeft.

'Deze kwetsbare groep heeft in deze onzekere tijd extra aandacht nodig'

Bij MEE voorzien we een toename van het aantal mensen met een beperking dat thuis komt te zitten zonder dagbesteding, zorg of begeleiding. Onze vrees is dat hierdoor spanningen in de thuissituatie toenemen en dat dit de problematiek van deze kwetsbare groep zal vergroten.

'Mensen zijn in paniek omdat ze de situatie rond Corona niet begrijpen'

Bovendien zijn met name in de doelgroep van MEE (mensen met een lichte verstandelijke beperking, autisme of niet-aangeboren hersenletsel) mensen in paniek omdat ze de situatie rondom Corona niet begrijpen. Zij hebben zeker extra aandacht nodig, bijvoorbeeld door uitleg te geven en hen gerust te stellen.

Inzetten op outreachende cliëntondersteuning

Wij zetten bij MEE daarom op dit moment in op outreachende cliëntondersteuning. Dit betekent dat onze cliëntondersteuners hun cliënten pro-actief benaderen en vaker contact met hen opnemen. Die contacten zijn dan voornamelijk telefonisch en digitaal. 

Creatieve oplossingen

Cliëntondersteuners kunnen hun cliënten geruststellen door het geven van voorlichting. Daarnaast informeren ze over alternatieven voor de weggevallen zorg en ondersteuning en bedenken ze (vaak creatieve) oplossingen om de communicatie met hulpverleners tot stand brengen. Denk bijvoorbeeld aan communicatie met slechthorenden met een lichte verstandelijke beperking, waarbij het vaak niet mogelijk is om telefonisch of digitaal contact te maken. MEE cliëntondersteuner Jaimy vertelt daarover het volgende:

Outreachende cliëntondersteuning - praktijkverhaal

“Op dit moment ben ik mijn cliënten vooral aan het informeren en geruststellen”, vertelt Jaimy Maarse, cliëntondersteuner bij MEE Amstel & Zaan. “Ik heb cliënten, die in paniek zijn omdat ze de toespraak van Rutte niet begrijpen. Als je ze meer uitleg geeft, helpt hen dat.”

“We hebben vanuit MEE de opdracht om pro-actief contact op te nemen met cliënten. Ik spreek kwetsbare mensen, die vanwege de Corona-maatregelen het huis niet uit kunnen. Vaak hebben zij geen netwerk om één en ander op te vangen. Gelukkig ontstaan er veel buurtinitiatieven. Ik schakel deze in om bijvoorbeeld een praatje te maken met een cliënt.”

Jaimy verwacht dat problemen van mensen met een beperking zich zullen opstapelen door de richtlijn om fysiek contact te beperken en zoveel mogelijk vanuit huis te werken. Hierdoor zijn veel instanties gesloten. “Denk aan het cancelen van inloopspreekuren in de wijken, waar kwetsbare mensen, zoals mensen met een lichte verstandelijke beperking, met hun post naar toe kunnen voor uitleg. Of aan dagbesteding die niet doorgaat. Ik verwacht dan ook dat wij het in de komende tijd drukker zullen krijgen. Op de langere termijn is er zeker meer cliëntondersteuning nodig. Denk aan de nieuwe intakes die nu blijven liggen, omdat daar fysiek contact voor nodig is. Deze stapelen zich nu op waardoor er straks meer tijdsinvestering nodig is.”

Cruciaal beroep

Terecht dus dat ‘ondersteuning’ samen met ‘zorg’ helemaal bovenaan het rijtje van cruciale beroepen staat. Dat geeft aan dat de overheid erkent dat de rol van de cliëntondersteuners op dit moment cruciaal is. Daar ben ik heel blij mee.

Zet outreachende cliëntondersteuning breed in

Ik vrees dat ondanks onze inzet er toch zorgbehoevende mensen buiten de boot vallen. Daar maak ik me grote zorgen over. Met onze outreachende cliëntondersteuning bereiken we op dit moment namelijk alleen die mensen die via de gemeente of het zorgkantoor al cliëntondersteuning ontvangen. Ik pleit er dan ook voor om outreachende cliëntondersteuning óók in te zetten voor andere mensen, die zorg ontvangen en door de Corona-maatregelen in de problemen raken. Vanuit MEE zoeken we contact met gemeenten om samen met hen mogelijk te maken, dat deze mensen bereikt worden door cliëntondersteuners. Zo komen we te weten of zij in problemen dreigen te komen, waar zij behoefte aan hebben en hoe zij ondersteund willen worden. Op basis daarvan kunnen we ondersteuning op maat bieden aan alle zorgbehoevende mensen, die door de Corona-maatregelen extra aandacht nodig hebben. 

Cliëntondersteuning harder nodig dan ooit!

In deze Corona-crisis kan de cliëntondersteuner het verschil maken. Ze stelt kwetsbare mensen gerust en wijst hen de weg naar zorg en ondersteuning. Daarmee draagt ze in belangrijke mate bij aan de oproep ‘Let op elkaar’, waar Rutte zijn toespraak mee eindigde. Cliëntondersteuning is op dit moment harder nodig dan ooit!

Yvon van Houdt,
directeur MEE NL

 

Gerelateerd

Deel deze pagina

Contact

Yvon van Houdt

directeur

Neem contact op met Yvon van Houdt

06 22 94 64 29 y.v.houdt@mee.nl

Stel een vraag aan MEE NL

Contactformulier

Ik heb een vraag

Veelgestelde vragen

Individuele ondersteuningsvragen of voor een MEE in uw regio

MEE in uw buurt