MEE-consulent in gesprek met werkgever

Verduidelijking jobcoacherkenning

28 juni 2018

MEE NL is door UWV erkend als Jobcoachorganisatie voor het bieden van persoonlijke ondersteuning. Eerdere berichtgeving daarover van MEE NL heeft tot vragen geleid over de invulling van deze dienstverlening. Met dit bericht geeft MEE NL antwoord en daarmee duidelijkheid. De uitvoering van de jobcoaching is volledig in overeenstemming met het Erkenningskader uitvoering persoonlijke ondersteuning UWV 2016.  

Vraag en antwoord met Yvon van Houdt, directeur MEE NL

Hoe is gereageerd op het bericht dat MEE NL door het UWV is erkend als jobcoachorganisatie?

Dat bericht heeft geleid tot enthousiaste reacties. Het heeft ook tot vragen geleid die ik graag beantwoord. We zien duidelijke interesse voor onze dienstverlening. En er is nieuwsgierigheid naar de wijze waarop de jobcoaches van MEE daaraan invulling geven.

Waarin onderscheidt MEE zich van andere jobcoaches?

Met de landelijke erkenning kunnen we de jobcoaching in heel Nederland aanbieden. MEE richt zich op een duurzame inzetbaarheid van klanten met een beperking door een integrale benadering. Vanuit onze jarenlange ervaring met deze doelgroep en ontwikkelde kennis menen wij een verschil te kunnen maken. Wij spreken van de integrale arbeidscoach. Het gaat om het versterken van de zelfredzaamheid, eigen kracht en persoonlijke effectiviteit van de klant. Waar nodig is dat op alle levensdomeinen van de kandidaat: werken, leren, wonen en financiën. De integrale arbeidscoach vervult hierbij een coördinerende rol richting hulp- en dienstverlening op alle leefgebieden.

Hoe ver gaat de inzet van de jobcoach op die andere leefgebieden?

Voor ons is absoluut duidelijk dat in lijn met de erkenningsregels van het UWV de inzet van de jobcoach van MEE NL volledig werkgerelateerd is. Wij kijken zonodig goed naar andere factoren in bijvoorbeeld de thuissituatie die mogelijk een rol spelen bij het behalen van de werkdoelen en persoonlijke doelen van de klant. Maar de jobcoach van MEE NL voert alleen die activiteiten ten laste van de erkenning uit die direct verband houden met het werk van de klant. Eventuele begeleiding of ondersteuning op andere gebieden wordt op andere basis gefinancierd.

Hoe verhouden de interne jobcoaching en de integrale arbeidscoach zich tot elkaar?

Het UWV biedt twee mogelijkheden voor jobcoaching. De door werkgevers aan te vragen Interne Jobcoaching en de door de klant aan te vragen Persoonlijke Ondersteuning of Reguliere Jobcoaching. Deze twee vormen van jobcoaching kunnen niet gelijktijdig geboden worden. De integrale arbeidscoach van MEE biedt de Reguliere Jobcoaching.

Welke ambitie heeft u voor de toekomst?

De getoonde belangstelling voor de dienstverlening van MEE geeft ons energie. Wij zijn sterk gemotiveerd onze beloften waar te maken. Samen met klanten en werkgevers willen wij een inclusieve werkorganisatie tot stand brengen. Dat is ambitieus, maar we zijn ook realistisch. Het is een stapsgewijs proces dat tijd nodig heeft.

Gerelateerd