Professionals worstelen met vraag over eigen regie

18 mei 2017

Professionals in het sociale domein vragen zich af hoe dwingend ze hun cliënten kunnen vragen ‘het zelf te doen’. Of in hoeverre ze verantwoordelijk zijn voor de risico’s als mensen het zelf verkeerd doen. En als ze besluiten te helpen, hoe ‘betuttelend’ ze dan mogen zijn.

Wanneer kan iemand het zelf en wanneer grijp je in? Het is één van de kerndilemma’s van professionals die zorgen voor mensen met een beperking. In iedere ondersteuningsrelatie zit die spanning. Mensen willen voor zichzelf zorgen, maar kunnen dat niet altijd. Mensen met een beperking en professionals maken daarover doorlopend keuzes. Soms wil iemand te veel, soms raken mensen gewend dat anderen het doen. Soms nemen professionals ongevraagd te veel over, soms leggen ze juist te veel neer bij de familie. 

Op de website 'Sociale Vraagstukken' geven Mirjam Sterk, directeur MEE NL, en Matthijs Veldt, programmamanager MEE-Academie, hun visie op de vraag of ondersteuning bij zelfredzaamheid betuttelend is.