Clientondersteuner met ouder echtpaar

Onafhankelijke cliëntondersteuning, juist ook voor ouderen!

29 maart 2018 - auteur: Yvon van Houdt


Ouderen willen zo lang mogelijk zelfstandig thuis wonen. Dit vraagt een andere manier van het organiseren van de zorg. Ook vraagt het meer van het netwerk van de ouderen.

Uit onderzoek van Patiëntenfederatie Nederland blijkt dat er een aantal knelpunten is dat langer thuis blijven wonen belemmert. Deze knelpunten zijn te verdelen in de volgende thema's:

 • samenhang en afstemming,
 • passende zorg,
 • woonaanbod,
 • ontlasting informele zorg,
 • hulp(middelen) via de gemeente.

Oplossingen

Oplossingen zijn in het onderzoek ook genoemd: meer tijd voor een goed gesprek over welke zorg en ondersteuning iemand nodig heeft en ouderen helpen om meer voor zichzelf op te komen. Onafhankelijke cliëntondersteuning is genoemd als optie om daarbij te helpen. Maar uit het onderzoek blijkt dat veel mensen niet weten dat ze hier een beroep op kunnen doen. Daar komt bij dat die ondersteuning vaak ook niet wordt aangeboden.

Cliëntondersteuning kan bijdrage leveren aan langer thuis wonen ouderen

MEE herkent deze knelpunten en ziet ook de onbekendheid van de functie cliëntondersteuning in de ouderenzorg. En dat terwijl cliëntondersteuning met name helpend kan zijn in het verhelderen van de vraag, het organiseren van steun en het verbinden van zorg waar nodig. Het belang hiervan is door de wetgever gezien, daarom is deze functie in de wet verankerd.

Cliëntondersteuners kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan het langer naar tevredenheid thuis wonen van ouderen. Het is doodzonde dat er al een oplossing is, maar dat die niet wordt gebruikt.

Concreet kunnen cliëntondersteuners ouderen helpen om:

 • Meer regie te ervaren en te nemen.
 • Hun vraag scherper te krijgen.
 • Hun netwerk te activeren én te ontlasten bij overbelasting.
 • De overgang van Wmo naar Wlz en de wisselwerking tussen ZvW en Wmo/Wlz soepel te laten verlopen.
 • Het vinden (en waar nodig ondersteunen bij het regelen) van een passende oplossing voor vragen op verschillende levensgebieden, waar onder wonen, zorg en vrije tijd.
 • Knelpunten in de zorg en ondersteuning aan ouderen te signaleren en agenderen.

MEE gaat graag met ouderenorganisaties in gesprek over de wijze waarop cliëntondersteuning beter ingebed kan worden in de zorg en ondersteuning aan senioren. 

Deel deze pagina

Contact

Yvon van Houdt

directeur

Neem contact op met Yvon van Houdt

06 22 94 64 29 y.v.houdt@mee.nl

Stel een vraag aan MEE NL

Contactformulier

Ik heb een vraag

Veelgestelde vragen

Individuele ondersteuningsvragen of voor een MEE in uw regio

MEE in uw buurt