Vrouw en man aan keukentafel met MEE-consulent

Miscommunicatie tussen behandelaars en mensen met laag IQ onnodig

10 januari 2017

Vandaag verscheen in Trouw het artikel dat GGZ-behandelaren het vaak niet herkennen als hun patiënten een laag IQ hebben. Dit leidt tot miscommunicatie tussen zorgverlener en patiënt met als gevolg dat de behandeling niet aanslaat. Dit is niet alleen schrijnend voor deze kwetsbare groep, maar zorgt ook voor onnodige zorgkosten. Gelukkig is er een oplossing.

Financiering van het zorgsysteem

In het betreffende artikel wordt gerefereerd aan MEE. Uit onze eigen inventarisatie onder cliëntondersteuners blijkt namelijk dat mensen met een verstandelijke beperking én psychische problemen met hun hulpvraag steeds vaker van het kastje naar de muur gestuurd worden.Er zijn te weinig zorginstellingen die voldoende expertise hebben om mensen met een meervoudige problematiek de juiste zorg te verlenen. Dit wordt veroorzaakt door de wijze waarop in Nederland de zorg gefinancierd wordt. Er zijn grofweg twee financieringsstromen: de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Wet langdurige zorg (Wlz). GGZ-organisaties worden via Zorgverzekeringswet gefinancierd en instellingen voor verstandelijk gehandicapten via de Wlz.

Hierdoor is er een afbakening tussen de verschillende stelsels en richten veel zorgorganisaties zich op de ene óf op de andere patiëntengroep. Dit leidt er toe dat zeker tweehonderd patiënten met een combinatie van een verstandelijke beperking en ernstige psychische problemen op dit moment geen  goede zorg ontvangen. De oplossing voor dit probleem is niet dat de verschillende zorginstellingen zich gaan toeleggen op elkaars vakgebied, maar dat ze meer gaan samenwerken en daarbij meer gebruikmaken van elkaars expertise. Bij MEE zijn we gespecialiseerd in het herkennen en omgaan van mensen met een lichte verstandelijke beperking. Wij verzorgen op dit gebied trainingen voor (zorg)professionals, zodat miscommunicatie tussen patiënten met een laag IQ en hun zorgverleners voorkomen wordt.

Meer informatie

Gerelateerde artikelen over dit onderwerp:

Meer informatie over de trainingen van MEE

Gerelateerd