Gemeente, laat kwetsbare mensen niet vallen: vereenvoudig de schuldhulpverlening

27 juni 2017

‘Ingewikkelde taal werkt ontstaan van schulden in de hand’ kopte de Trouw vanmorgen boven een artikel over het rapport dat de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) gisteren heeft uitgebracht over het falende schuldhulpverleningsbeleid in Nederland. De raad adviseert de overheid om schuldenproblematiek te voorkomen door vereenvoudiging van regels en procedures, zoals het toeslagensysteem.

Enorme impact

Terecht besteden de media veel aandacht aan het rapport van de RVS, schuldenproblematiek is een gigantisch maatschappelijk probleem, bijna één op de vijf huishoudens heeft te maken met problematische schulden. Volgens Rosine van Dam, onderzoeker Armoede-interventies aan de Hogeschool van Amsterdam, geven schuldproblemen zo’n enorme stress dat ze kunnen leiden tot een afname van het IQ met 11 tot 13 punten.

Extra kwetsbaar

Hoeveel het er precies zijn is onbekend, maar het is zeker dat onder de 1,3 miljoen huishoudens met schuldenproblematiek mensen met een lichte verstandelijke beperking (LVB) overtegenwoordigd zijn. Deze kwetsbare mensen lopen een extra groot risico op financiële problemen, doordat de maatschappij steeds complexer wordt en van mensen steeds meer zelfstandigheid vereist.

Hulpverlening op de schop

Voor deze groep zou rechtstreekse storting van toeslagen op de rekeningen van de organisaties waarvoor ze bedoeld zijn, inderdaad een uitkomst zijn, maar daarnaast moet ook de schuldhulpverlening zelf op de schop.

Zo zijn de procedures voor het aanvragen van schuldhulpverlening en de schuldhulpverleningstrajecten voor mensen met een LVB veel te ingewikkeld. Ze begrijpen de informatie die ze krijgen niet en zijn door hun beperking niet in staat om zich aan voorwaarden en/of gestelde regels te houden.

Daarnaast is het voor veel schuldhulpverleners heel moeilijk om iemand met een LVB te herkennen en om daarmee om te gaan. Het lukt ze daardoor niet om op de juiste manier met deze mensen te communiceren en hen adequaat te begeleiden.

Hierdoor stoppen mensen met een LVB vroegtijdig met schuldhulpverleningstrajecten of beginnen er zelfs helemaal niet aan. Met als gevolg dat de schuldenproblematiek zich verergert. Dit leidt tot stress, verminderde gezondheid, ledigheid, apathie en schaamte. En dus tot meer en grotere druk op andere vormen van hulpverlening.

Miscommunicatie voorkomen

Bij MEE zijn we gespecialiseerd in het herkennen en omgaan van mensen met een lichte verstandelijke beperking. Specifiek voor dit probleem hebben MEE en Stimulansz een training ontwikkeld voor professionals, zodat miscommunicatie tussen mensen met een laag IQ en hun hulpverleners voorkomen wordt. 

Meer informatie over dit thema

 

Op 20 juni 2017 organiseerde MEE NL een symposium over het thema 'LVB en schuldenproblematiek'.  In onderstaande video een compilatie waarin een ervaringsdeskundige, onderzoekers en professionals uit de praktijk hun kennis delen. 

 

 

Gerelateerd

Deel deze pagina

Contact

Kristy Spruijt

projectcoördinator

Neem contact op met Kristy Spruijt

06 30 99 34 46 k.spruijt@mee.nl

Stel een vraag aan MEE NL

Contactformulier

Ik heb een vraag

Veelgestelde vragen

Individuele ondersteuningsvragen of voor een MEE in uw regio

MEE in uw buurt