Eén toegang noodzaak voor kwetsbare mensen

15 oktober 2020 - auteur: Yvon van Houdt

De ChristenUnie pleit deze week voor één loket voor burgers die hulp nodig hebben (Trouw, 14 oktober). Net zoals de Nationale Ombudsman dat deed in zijn rapport 'Blijvende Zorg'. Ook de VNG lijkt voorstander te zijn van een centrale toegang.

Maar de Ombudsman zegt nog meer: de wet geeft een recht op onafhankelijke cliëntondersteuning. Hij constateert echter dat de toegang tot clientondersteuning helemaal niet drempelloos is: "Mensen moeten nog steeds zelf op zoek naar 'stukjes' hulp uit verschillende wetten. En ook ondersteuning tijdens het gehele zorgproces is nog niet goed geregeld."

Als MEE herkennen we dit helaas. Mensen hebben meestal niet hulp nodig vanuit één wet (WMO of Jeugdwet) maar hebben vooral bij complexe situaties te maken met meerdere wetten en dus ook met meerdere instanties. Dus: één loket is belangrijk. Maar om mensen écht te helpen is drempelloze toegang tot cliëntondersteuning nodig, die domeinoverstijgend en levensbreed kan werken. Alleen zo voorkomen we dat mensen de weg kwijtraken.

Yvon van Houdt,
directeur MEE NL

Zie ook: 

https://www.trouw.nl/politiek/christenunie-wil-een-gemeentelijk-loket-voor-alle-hulpvragen~b00079f4/

https://www.nationaleombudsman.nl/nieuws/rapporten/2020031

https://www.mee.nl/nieuws/nieuws/mee-ziet-wetswijziging-als-mooie-eerste-stap-richting-domeinoverstijgende-clientondersteuning

Deel deze pagina

Contact

Yvon van Houdt

directeur

Neem contact op met Yvon van Houdt

06 22 94 64 29 y.v.houdt@mee.nl

Stel een vraag aan MEE NL

Contactformulier

Ik heb een vraag

Veelgestelde vragen

Individuele ondersteuningsvragen of voor een MEE in uw regio

MEE in uw buurt