Niet aangeboren hersenletsel

Het krijgen van een hersenletsel gedurende je leven betekent een breuk in iemands levenslijn, de wereld is niet meer zoals hij was en zal ook niet meer zo worden. Zowel voor de persoon met Niet Aangeboren Hersenletsel als voor de omgeving leveren de gevolgen op cognitief, emotioneel en gedragsmatig gebied vaak problemen op. Wanneer je als professional te maken hebt met mensen met NAH, vraagt het dus veel van je om deze mensen goed te kunnen begeleiden.

Voor wie

De training is voor iedereen die vanuit zijn beroep of vrijwilligerswerk te maken heeft met kinderen en/of volwassenen met niet aangeboren hersenletsel. Denk hierbij aan: Professionals en vrijwilligers die werkzaam zijn bij dienst-verlenende landelijke en gemeentelijke overheden: zorg, welzijn, sociale wijkteams, schuldhulpverlening, uitkeringsinstantie en publieke zaken. De training behandelt de theoretische basiskennis over NAH en hoe je deze vervolgens als professional kunt herkennen en mee om kunt gaan.

Altijd op maat

De training is individueel te volgen als 

Voor groepen kunnen we in-company-trainingen verzorgen.