stoelen in az stadion

Netwerken

MEE NL is actief in veel netwerken waar we onze kennis van en expertise over de inclusieve samenleving delen. In deze netwerken zijn wisselende combinaties van organisaties actief met kennis op een specifieke groep of expertise. Zo participeren we in regionale netwerken voor autisme, niet-aangeboren hersenletsel (NAH) en Integrale Vroeghulp (IVH). In deze netwerken bundelen we onze kennis en bespreken soms casuistiek. Doorverwijzing komt via sociale wijkteams, eerstelijnszorg of op eigen initiatief.

Mocht u meer willen weten over onze kennis en de netwerken waarin we participeren, neem dan contact op.