Integrale Arbeidscoach

Mensen met een beperking kunnen veel betekenen voor een werkgever. Het is belangrijk, net als bij werknemers zonder beperking, dat er een goede match is tussen mens en werk. En tussen werkgever en werknemer. Maar dat gaat niet vanzelf en start al voordat u iemand met een beperking in dienst neemt. De Integrale Arbeidscoach van MEE begeleidt u hierbij. Door onze Jobcoach certificering van het UWV bieden we u een integrale aanpak. Want een goede voorbereiding maakt dat het een succes wordt. Voor medewerker(s) én organisatie. En in een vroeg stadium is er meer mogelijk voor wat betreft de inzet van (financiële) middelen.

Integrale aanpak 

Door professionele herkenning en begeleiding presteren medewerkers met een beperking beter. Bovendien stelt het de werkgever in staat om mensen met een beperking het beste uit zichzelf te laten halen. Ook werknemers met een beperking die reeds in dienst zijn, hebben daarom - nét als hun werkgevers – baat bij ondersteuning van een ervaren professional. Onderzoek wijst uit dat minstens één op de vier werknemers een niet-zichtbare beperking heeft. Deze werknemers vallen soms op door afwijkend gedrag, verminderd functioneren, hoge uitval of een combinatie of opeenstapeling van deze zaken.

Uniek

De Integrale Arbeidscoach van MEE richt zich niet alleen op het werk, maar ook op de andere levensgebieden van de werknemer. Het eigen netwerk, de financiën, de woonsituatie, relaties en vrije tijd hebben immers allemaal invloed op de werkprestaties. Deze integrale aanpak zorgt niet alleen voor een betere inzetbaarheid en minder uitval, maar ook voor bewustwording en wederzijds begrip tussen werkgever en werknemer.

Meer informatie

Wilt u meer weten over de integrale arbeidscoach neem dan contact op met Petra de Jong of vul het contactformulier in. We nemen dan zo snel mogelijk contact met u op.