jongens en meisjes op scooter

In-company training 'LVB en loverboys'

Deze training richt zich op het vergroten van kennis over de kwetsbaarheid van jongeren en volwassen met een lichte verstandelijke beperking voor loverboys en brengt de theorie met behulp van verschillende werkvormen in de praktijk.

Instapniveau

Om deze opleiding te kunnen volgen beschik je over voldoende theoretische basiskennis over een licht verstandelijke beperking. Heb je nog niet voldoende basiskennis, volg dan eerst de basisopleiding ‘herkennen van en omgaan met een licht verstandelijke beperking.  

Inhoud van de training

De training bestaat uit een dagdeel van 4 uur.

De volgende onderwerpen komen aan bod:

 • Opfrissen basistheorie LVB
 • Wat is een loverboy? 
 • Hoe kun je een loverboy herkennen? 
 • Hoe kun je kwetsbare slachtoffers herkennen?
 • Werkwijze loverboys 
 • Oefenen met eigen casuïstiek  
 • Wat kun je doen wanneer je vermoedt dat iemand slachtoffer is? 

Resultaat van de training

Na afloop van de training:

 • Heeft de deelnemer de algemene basiskennis over mensen met een licht verstandelijke beperking opgefrist; 
 • Weet de deelnemer wat een loverboy is en kent hij/zij de betekenis van daarbij horende begrippen, zoals: mensenhandel, prostitutie, seksuele uitbuiting, ronselen, lovergirl, grooming en sexting; 
 • Heeft de deelnemer kennis van het profiel van een loverboy; 
 • Heeft de deelnemer inzicht in de werkwijze van een loverboy; 
 • Weet de deelnemer welke persoonlijke omstandigheden en factoren kunnen bijdragen aan het slachtofferschap en kan hij/zij dit herkennen;  
 • Weet de deelnemer welke signalen hij/zij kan herkennen bij een slachtoffer van een loverboy en kent hij/zij de gevolgen hiervan; 
 • Weet de deelnemer waarom meisjes met een licht verstandelijke beperking extra kwetsbaar zijn om slachtoffer te worden van een loverboy; 
 • Weet de deelnemer waar hij/zij terecht kan voor hulp en vragen die te maken hebben met loverboyproblematiek.

Kosten

Een training wordt altijd op maat gemaakt. De prijs wordt o.a. bepaald door de werkvorm, bijvoorbeeld een bijdrage van een ervaringsdeskundige (iemand met een beperking) of een trainingsacteur voor het oefenen van vaardigheden. Ter indicatie: voor een standaard training liggen de kosten rond 1500, - euro.

Aantal deelnemers

De training wordt in-company verzorgd voor uw organisatie. Aan de training kunnen maximaal veertien personen deelnemen.

Accreditatie

De MEE Academie is CRKBO gecertificeerd. De training LVB en Loverboys is bij het SKJ en Registerplein geaccrediteerd voor 4 punten.

Meer informatie

Voor meer informatie neem contact op met Kristy Spruijt (zie contactblok links) of vul het contactformulier in

 

Naar overzichtspagina LVB-trainingen.