In-company training 'LVB en bewindvoering'

Deze training richt zich op deskundigheidsbevordering voor bewindvoerders, curatoren en mentoren over het herkennen en omgaan met cliënten met een licht verstandelijke beperking.

 • wat kan mijn cliënt aan en wat niet?
 • hoe moet ik omgaan met mijn cliënt met lvb als ik wordt uitgescholden?
 • wat is de leerbaarheid van mijn cliënt, kan ik toewerken naar afbouw van bewindvoering?
 • Rechters hebben soms geen idee wat een lvb betekent maar besluiten soms wel om bewindvoering te beëindigen, terwijl mijn cliënt echt ondersteuning nodig heeft.’ Hoe ga ik hiermee om?
 • ik word wel vijf keer in de week gebeld met een vraag van mijn cliënt met lvb, ik heb hier geen tijd voor, ik ben geen hulpverlener.

Voor de professional is tijdige herkenning belangrijk voor de keuzes die worden gemaakt voor een effectieve begeleiding van deze cliënten. Weten hoe om te gaan met deze - vaak niet zichtbare - beperking geeft vertrouwen tussen mensen en voorkomt onnodig onbegrepen gedrag en escalatiegedrag.

Bij de ontwikkeling van de training heeft MEE samengewerkt met de BPBI - de branchevereniging voor bewindvoering en inkomensbeheerders.  

Opbouw trainingsprogramma

De training bestaat uit 2 dagdelen van 3 uur.

Module I. Ochtenddeel – Herkennen en signaleren

 • Theorie en kennis over LVB
 • Herkennen, kenmerken en prevalentie van LVB 
 • Niet ‘willen’ versus niet ‘kunnen’ en bijbehorend gedrag
 • Mogelijke weerstand bij deze doelgroep – oorzaken /vermijden (zorg) afhankelijkheid
 • Zelfredzaamheid – in hoeverre is dat wel en niet mogelijk?
 • Signalen van overvraging – waar merk je dat aan bij je cliënt en wat voor effect heeft dat op jou als professional?

Module II. Middag deel - Effectieve communciatie en interactie

 • Aandacht voor tips in begeleiding van lvb en verdieping op aangeven van de deelnemers
 • Helder en begrijpelijk communiceren met mensen met een lvb via mail – telefoon – en face-to-face gesprekken
 • Effectieve en ineffectieve ondersteuningsinterventies
 • Wat veroorzaakt stress en hoe kun je stress bij de cliënt reduceren?
 • Casuïstiek en vragen uit de beroepspraktijk worden besproken met een ervaringsdeskundige die ook ervaring heeft met bewindvoering. Deze geeft tips en advies aan de deelnemers.
 • Delen van inzichten en ervaringen

Leerdoelen: 

 • Kennis ontwikkelen op het gebied van kenmerken en gedrag van lvb
 • Begrijpen hoe deze kenmerken en bijkomend gedrag ingrijpen op verschillende ontwikkelingsgebieden – taal – zelfstandigheid/zelfredzaamheid – maatschappelijke deelname
 • Bewustwording hoe de dagelijkse (digitale) samenleving ervaren wordt door mensen met een lvb en wat de mogelijkheden hierin zijn
 • Resultaatgericht samenwerken van de bewindvoerder met iemand met een lvb
 • Weten wat specifieke problemen kunnen zijn voor iemand met lvb na een detentieperiode

Resultaat 

 • Kennis over herkennen en signaleren van een lvb bij cliënten
 • Inzicht hoe de kenmerken van invloed kunnen zijn op het functioneren van iemand met lvb op verschillende levensdomeinen
 • Kennis en inzicht om werkwijze en communicatie te variëren en aan te laten sluiten bij de mogelijkheden van een cliënt met lvb
 • Praktische tips en tools beschikbaar hebben die direct toepasbaar zijn in de beroepspraktijk van de bewindvoerder
 • Inzicht in verschillende manieren van aanpak afhankelijk van de context waarin de cliënt met lvb zich bevindt

Kosten

De training wordt in-company verzorgd voor uw organisatie voor 2000, - euro (excl. zaalhuur en catering). Aan de training kunnen maximaal veertien personen deelnemen.

Accreditatie

De MEE Academie is CRKBO gecertificeerd. De training LVB en Bewindvoering is bij de BPBI geaccrediteerd voor 3 punten en bij de NBPB voor 6 studiepunten.

Meer informatie

Voor meer informatie neem contact op met Kristy Spruijt (zie contactblok links) of vul het contactformulier in.

 

Deel deze pagina

Contact

Kristy Spruijt

projectcoördinator

Neem contact op met Kristy Spruijt

06 30 99 34 46 k.spruijt@mee.nl

Stel een vraag aan MEE NL

Contactformulier

Ik heb een vraag

Veelgestelde vragen

Individuele ondersteuningsvragen of voor een MEE in uw regio

MEE in uw buurt