In-company training Autisme

De training ASS is gericht op zelf ervaren, kennis opdoen en toepassing in de praktijk. 

Het Autisme Belevings Circuit

Het Autisme Belevings Circuit is ontworpen om zelf te ervaren wat mensen met autisme dagelijks tegen kunnen komen. Door middel van belevingsopdrachten ervaart u zelf hoe mensen met autisme het leven van alledag kunnen ervaren. De ervaring die u hiermee opdoet leidt tot begrip, inzichten en praktische handvatten in het omgaan en communiceren met mensen met autisme.

Deelnemers ervaren:

 • Hoeveel moeite het kost om een denkpatroon los te laten en over te schakelen naar een nieuw denkpatroon.
 • Wat onduidelijke communicatie met je kan doen.
 • Hoe het is om verschillende prikkels tegelijkertijd binnen te krijgen.
 • Hoe het voelt om frustraties te ervaren, die mensen met autisme ook kunnen hebben.

Kennis van autisme

In deze module wordt het theoretisch kader gegeven. Wanneer spreken we van een autisme spectrum stoornis. Welke oorzaak kan autisme hebben. Door middel van een stuk theorie, beeldmateriaal en diverse oefeningen vergroten de deelnemers hun kennis over autisme.

Deelnemers weten/ begrijpen:

 • Hoe het brein werkt van iemand met en iemand zonder autisme.
 • Wat kenmerken zijn van mensen met autisme.
 • Hoe de kenmerken van invloed zijn op het functioneren van iemand met autisme.
 • Het belang van het aanpassen van de communicatie voor mensen met autisme.
 • Hoe met mensen met autisme om te gaan, aan de hand van ontvangen tips.

Autisme in de praktijk

De deelnemers koppelen de praktijkopdracht terug en er wordt geoefend met communicatie met mensen met autisme. Een ervaringsdeskundige vertelt zijn/haar verhaal. De deelnemers kunnen door middel van het stellen van vragen aan de ervaringsdeskundige meer te weten komen over hoe het is om autisme te hebben en welke tips de ervaringsdeskundige voor hen heeft. Want niemand weet beter dan een ervaringsdeskundige wat in het dagelijks leven wel en niet werkt.

Na afloop van deze module:

 • Heeft u inzicht gekregen in uw manier van communiceren met mensen met autisme.
 • Kunt u het geleerde vanuit de training koppelen naar de praktijk van de ervaringsdeskundige.
 • Kunt u uw communicatie aanpassen aan iemand met autisme.
 • Heeft u kunnen oefenen met de tips die u heeft gekregen in de begeleiding van iemand met autisme.

Modulaire opbouw training

De drie onderdelen vormen samen de complete training. Het is ook mogelijk om modules als aparte training te volgen.

Voor wie

Deze training is voor iedereen die beroepsmatig te maken krijgt met kinderen en/of volwassenen met autisme. Denk hierbij aan professionals die werken in een sociaal wijkteam, op een afdeling binnen de gemeente zoals Wmo of werk en inkomen, op scholen, binnen een sociale werkvoorziening of aan medewerkers op een HR afdeling in een bedrijf waar iemand met autisme werkt.

Aantal deelnemers en duur

We verzorgen de training in-company voor uw organisatie.
De tijdsinvestering is 3 uur per module en er kunnen maximaal veertien personen deelnemen.

Een training wordt altijd op maat gemaakt en uitgevoerd door een lokale mee organisatie bij u in de buurt. Ter indicatie: voor een standaard geacrediteerde training liggen de kosten rond 1500, - euro incl. BTW. 

Accreditatie

Deze training is geaccrediteerd voor Registerplein en Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals. Deelnemers kunnen 3 punten per module krijgen.

Meer informatie

Voor meer informatie neem contact op met Kristy Spruijt via 06-30993446 of k.spruijt@mee.nl

Of vul via onderstaande oranje button het contactformulier in