Hoe gebruikt u de ReadSpeaker voorleesfunctie?

ReadSpeaker maakt het voorlezen van de tekst op een website mogelijk. Het helpt u als u moeite heeft om een tekst online te lezen. Het luisteren maakt de informatie op de website makkelijker te begrijpen. Het maakt de inhoud toegankelijker en de website prettiger om te bezoeken. U hoeft als gebruiker niets te downloaden.

Hoe werkt het?

Luisteren naar de inhoud

U klikt eenvoudig op de voorleesknop om naar de inhoud van de website te luisteren:
Afbeelding van de voorleesknop

Er verschijnt een audiospeler (zie de afbeelding hieronder) en ReadSpeaker begint de tekst van de website voor te lezen.
Afbeelding van de uitgeklapte speler

Op de audiospeler kunt u:

 • het voorlezen pauzeren/herstarten
 • het voorlezen stoppen
 • met de voortgangsbalk in de audio navigeren
 • het volume aanpassen
 • het instellingen-icoontje aanklikken om de voorleesfunctie aan te passen
 • het download-icoontje aanklikken om het audiobestand te downloaden
 • de audiospeler sluiten

U kunt tab/shift+tab voor navigatie in de speler gebruiken en op ENTER drukken om een bepaalde knop of link te activeren.

Luisteren naar geselecteerde tekst

Als u een tekstfragment wilt beluisteren, kunt u dat gedeelte selecteren. Klik dan op de voorleesknop die naast de muiscursor verschijnt. Als u op deze pop-up  voorleesknop klikt, verschijnt er een audiospeler (zie de afbeelding hieronder). ReadSpeaker begint de geselecteerde tekst voor te lezen.
Afbeelding van de pop-up speler

Instellingen

Met de Instellingen kunt u:

 • de tekstmarkering tijdens het voorlezen aan- of uitzetten
 • kiezen voor tekstmarkering op woord- en zinsniveau, of alleen per zin, of alleen per woord
 • stijl en kleuren voor de markering kiezen
 • kiezen voor het tonen van de zin die voorgelezen wordt in een apart venster onder aan de pagina, met een grotere lettergrootte en gelijktijdige tekstmarkering
 • kiezen voor een langzaam, gemiddeld of snel voorleestempo
 • kiezen voor automatisch scrollen waarmee de gemarkeerde tekst altijd op de pagina gevolgd wordt
 • kiezen voor de pop-up voorleesknop als tekst geselecteerd wordt
 • alle instellingen terugzetten naar de oorspronkelijke waarden

U kunt ook de instellingen beluisteren door op de voorleesknop rechts boven in het instellingenmenu te klikken.

Afbeelding van de uitgeklapte speler met het menu Instellingen

Bezoek de website van ReadSpeaker voor meer informatie over online tekst die wordt omgezet naar spraak.