Herkennen van en omgaan met mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB)

Een licht verstandelijke beperking (LVB) is aan de buitenkant vaak niet zichtbaar. Daarnaast zijn veel mensen met een licht verstandelijke beperking verbaal goed onderlegd en meester in het verbergen en overcompenseren van hun beperking. Met als gevolg dat mensen met een licht verstandelijke beperking vaak niet als dusdanig worden herkend. Het niet herkennen van een licht verstandelijke beperking leidt dan vervolgens weer tot allerlei andere problemen zoals:

-          Niet komen opdagen voor een afspraak.
-          Gemaakte afspraken niet nakomen.
-          Snel boos worden of zelfoverschatting.
-          Vastlopen in een dagelijkse handeling.
-          Schulden en/of verslavingen.

Concreet en praktijkgericht

Om dit voor te zijn en ondersteuning te bieden, om samen te werken en elkaar beter te begrijpen, laat MEE je kennismaken met deze wereld en ervaren wat het is om hiermee te leven. Deze training bestaat uit: zelf ervaren (LVB Belevingscircuit), kennis opdoen en toepassing in de praktijk. 

Er zijn verschillende trainingsvormen mogelijk: