Co, uw gids in zorg en ondersteuning

Co staat voor cliëntondersteuner. Co is uw persoonlijke gids bij het vinden van de juiste zorg en ondersteuning. Co is op de hoogte van de zorgaanbieders en de mogelijkheden van ondersteuning in uw buurt. Daarbij heeft Co kennis van de wetten en regels, die er zijn voor zorg en ondersteuning.

Op deze pagina leest u meer informatie over cliëntondersteuning. Hierbij gebruiken we zowel het woord 'Co' als het woord 'cliëntondersteuner'. Het betekent allebei precies hetzelfde.

Wat kan Co voor mij doen?

U kunt bij een cliëntondersteuner (Co) terecht voor vragen over het regelen van zorg en ondersteuning en voor zorgbemiddeling. Co helpt u de hulpvraag duidelijk krijgen, vertelt u wat er mogelijk is en geeft u advies. Samen met u bekijkt Co welke zorg en ondersteuning het beste bij u en uw situatie past. Co is uw persoonlijke gids in zorg en ondersteuning. Hieronder staat een opsomming van voorbeelden wat de cliëntondersteuner van MEE voor u kan doen. Daaronder leest u meer informatie daarover.

  • Co geeft u informatie en advies over de zorg en ondersteuning, die in uw situatie en in uw regio mogelijk is.
  • Co helpt u bij het kiezen van de soort zorg en van een zorgaanbieder.
  • Co helpt u bij het opstellen van een persoonlijk plan of zorgplan.
  • Co helpt u bij het aanvragen van een pgb en het opstellen van een budgetplan.
  • Co bemiddelt tussen u en uw zorgaanbieder of zorgverlener.


Co, uw gids in zorg en ondersteuning

Bij de cliëntondersteuner van MEE kunt u terecht voor informatie en advies over onder meer diverse zorgvormen, het zorgaanbod in uw eigen regio, uw rechten als cliënt of patiënt en over eventuele wachtlijsten.

Co helpt u bij het kiezen van de soort zorg en van een zorgaanbieder

De cliëntondersteuner van MEE helpt u een passende zorgaanbieder te vinden. Het maakt niet uit of het daarbij gaat om verblijf in een instelling of om zorg thuis. Co gaat altijd uit van uw wensen en situatie.

Co helpt u bij het opstellen van een persoonlijk plan of zorgplan

De cliëntondersteuner van MEE kan u helpen bij het opstellen van een persoonlijk plan. In een persoonlijk plan legt u de manier vast waarop u uw leven wilt inrichten en wat daarbij voor u de beste zorg is. Denk daarbij aan een verblijf in een zorginstelling, een volledig of modulair pakket voor zorg thuis of een persoonsgebonden budget (pgb).

Co helpt u bij het aanvragen van een pgb en het opstellen van een budgetplan

Als u het lastig vindt om zelf een pgb (persoonlijk budget) aan te vragen, kunt u de cliëntondersteuner van MEE om hulp vragen.

Voor het aanvragen van een pgb heeft u een budgetplan nodig. In het budgetplan staat beschreven welke zorgverleners u gaat inschakelen en wat de kosten daarvoor zijn. Ook daar kan de cliëntondersteuner van MEE u bij helpen.

Co bemiddelt tussen u en uw zorgaanbieder

U kunt ook bij de cliëntondersteuner van MEE terecht wanneer u een andere invulling van uw zorgvraag wenst en u er met de zorgaanbieder niet uitkomt. De cliëntondersteuner kan dan voor u bemiddelen.

Wanneer heb ik recht op cliëntondersteuning?

Iedere Nederlander, die vragen heeft over het regelen van zorg en ondersteuning mag een cliëntondersteuner (Co) inschakelen. Dit kan via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) of via de Wlz (Wet langdurige zorg).

Voor wie is cliëntondersteuning bedoeld?

Cliëntondersteuning is bedoeld voor iedereen die vragen heeft over het regelen van zorg en ondersteuning. De cliëntondersteuning van MEE is met name bedoeld voor mensen met een beperking, chronisch zieken en kwetsbare ouderen.

Vooral mensen met een beperking ervaren over het algemeen veel baat bij cliëntondersteuning van MEE. Omdat zij verminderd zelfredzaam zijn en/of belemmeringen ervaren bij het participeren, kan cliëntondersteuning voor hen van groot belang zijn. Het gaat hier bijvoorbeeld om mensen met een (lichte) verstandelijke of lichamelijke beperking, niet-aangeboren hersenletsel, vormen van autisme, een GGZ-achtergrond of een andere (chronische) beperking.

Ook als mantelzorger kunt u gebruikmaken van cliëntondersteuning

Zorgt u voor een familielid of kennis, die zorg nodig heeft vanwege een beperking, chronische ziekte of ouderdom? Dan heeft u ook recht op gratis cliëntondersteuning van MEE. Bijvoorbeeld ter ondersteuning bij het keukentafelgesprek met de gemeente. Of om u de weg te wijzen in hoe u de zorg kunt regelen.

Wat kost het inschakelen van een cliëntondersteuner?

Het recht op gratis onafhankelijke cliëntondersteuning is vastgelegd in de wet. Dat betekent dat u er niet voor hoeft te betalen.

Wat is het verschil tussen cliëntondersteuning Wlz en cliëntondersteuning Wmo?

Als u 24 uur per dag intensieve zorg nodig hebt, komt u mogelijk in aanmerking voor de Wlz (Wet langdurige zorg). U hebt daarvoor een Wlz-indicatie nodig, die u kunt aanvragen bij het CIZ. Met een Wlz-indicatie kunt u rechtstreeks bij de MEE in uw buurt cliëntondersteuning aanvragen. Kijk voor meer informatie ove cliëntondersteuning Wlz op www.meeroverwlz.nl

Heeft u geen Wlz-indicatie? Dan kunt u voor cliëntondersteuning terecht bij uw eigen gemeente.

Hoe weet ik of ik cliëntondersteuning via de Wlz of via de Wmo moet aanvragen?

Op de website www.cliëntondersteuning.co.nl vindt u vanaf 20 januari 2020 een test of u recht heeft op cliëntondersteuning via de Wlz of via de Wmo.

Wat doet de cliëntondersteuner van MEE? (samenvatting)

  • De cliëntondersteuner van MEE helpt u bij het maken van keuzes en het oplossen van problemen bij uw zorgvraag. De cliëntondersteuning is vooral gericht op de versterking van uw positie, zodat u weloverwogen keuzes kunt maken over uw zorg.
  • Een cliëntondersteuner staat naast u, denkt mee (los van alle partijen) en betrekt waar mogelijk uw sociale netwerk (bijvoorbeeld familie, mantelzorgers, vrijwilligers) bij het zoeken naar oplossingen.
  • De cliëntondersteuner kent het zorgaanbod in uw buurt.
  • Cliëntondersteuners van MEE werken onafhankelijk van de indicatiesteller, zorginkopers en zorgaanbieders. De cliëntondersteuner werkt altijd in uw belang.

Afspraak maken met een cliëntondersteuner van MEE?

Informeer naar de mogelijkheden bij de MEE in uw buurt. Of bel 0900 999 88 88 (voor dit informatienummer betaalt u alleen uw gebruikelijke belkosten).