Cliëntondersteuning in de wet

Cliëntondersteuning is in de wet vastgelegd en beschreven. 

Cliëntondersteuning in de Wmo

Cliëntondersteuning is in de Wet maatschappelijke ondersteuning als volgt omschreven:

“Onafhankelijke ondersteuning met informatie, advies en algemene ondersteuning op het gebied van maatschappelijke ondersteuning, preventieve zorg, zorg, jeugdhulp, onderwijs, welzijn, wonen, werk en inkomen die bijdraagt aan het versterken van de zelfredzaamheid en participatie en het verkrijgen van een zo integraal mogelijke dienstverlening.”

Een cliëntondersteuner denkt met iemand mee, helpt iemand om inzicht te krijgen in zijn situatie en geeft daarbij zo nodig informatie en advies. Dit kan gaan om vragen op allerlei gebieden: wonen, inkomen, werk of dagbesteding, zorg, contacten. Een cliëntondersteuner kan iemand zo helpen bij het voorbereiden op en voeren van het keukentafelgesprek, bij een eventuele beroepsprocedure en bij het zoeken en vinden van de hulp en steun die bij hem of haar past.

Cliëntondersteuning in de Wlz 

Cliëntondersteuning is in de Wet langdurige zorg als volgt omschreven:

"Onafhankelijke ondersteuning met informatie, advies, algemene ondersteuning en zorgbemiddeling die bijdraagt aan het tot gelding brengen van het recht op zorg in samenhang met dienstverlening op andere gebieden."

De Wlz-uitvoerder heeft een zorgplicht. Dit houdt in dat hij ervoor zorgt dat voor de verzekerde cliëntondersteuning beschikbaar is waarop de verzekerde - al dan niet met behulp van zijn vertegenwoordiger of mantelzorger - een beroep kan doen (artikel 4.2.1). 

Visie MEE op cliëntondersteuning

Download hier de MEE position paper 'Cliëntondersteuning'.