Training voor schuldenaanpak bij mensen met een licht verstandelijke beperking

Een aanzienlijk deel van de mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) leeft in armoede en heeft schuldproblemen. Helaas blijkt in de praktijk dat schuldhulpverlening vaak onvoldoende aansluit op de behoeften en mogelijkheden van deze mensen. De aanvraag van schuldhulpverlening is voor hen bijvoorbeeld te ingewikkeld is en lukt hen niet om zonder hulp de juiste documenten aan te leveren. Hierdoor vallen ze relatief vaak uit of komen ze zelfs helemaal niet in aanmerking voor hulp. MEE NL en Stimulansz hebben daarom samen een compleet trainingspakket ontwikkeld, bestaand uit een e-learning, trainingen en casuïstiek. Tijdens de training krijgen professionals handvatten om de hulpverlening beter aan te laten sluiten op de behoeften en mogelijkheden van mensen met en LVB.

Voor wie?

 • Professionals in de uitvoering, zoals medewerkers van sociale wijkteams, klantmanagers en schuldhulpverleners.
 • Beleidsmedewerkers in het sociaal domein.

 Wat komt aan bod?

 • Wat is een (licht) verstandelijke beperking en hoe herken je het?
 • Sociaal emotioneel functioneren en gedrag
 • Omgang en communicatie met iemand met een LVB
 • Financiële vaardigheden en financieel gedrag
 • Gebruik van het sociaal netwerk van de klant en eigen mogelijkheden.
 • Schuldhulpverlening: Wat kun je doen bij (beginnende) financiële problemen?
 • Schuldhulpverlening: Wat kun je doen bij (problematische) schulden?
 • Proces van schuldhulpverlening: knelpunten en verbeterpunten
 • Monitoren van de hulpverlening

Compleet trainingspakket

Het trainingspakket bestaat uit twee delen:

 • een pakket voor professionals in de uitvoering, verzorgd door MEE,
 • een pakket voor beleidsmedewerkers, verzorgd door Stimulansz. 

N.B.: De trainingen worden per gemeente groepsgewijs aangeboden en zijn op dit moment nog niet open voor individuele inschrijvingen. 

Voor professionals in de uitvoering:

 • Een e-learning van ca. 4 uur. Deelnemers volgen deze individueel in de twee weken voorafgaand aan de klassikale training.
 • Twee klassikale trainingen van elk één dagdeel. Tussen de trainingen zit een periode van twee tot drie weken.
 • Een gezamenlijke terugkomdag van twee uur. Tussen de laatste training en de terugkomdag zit een periode van één tot twee maanden.

De trainingen worden verzorgd door een trainer van MEE.

Voor beleidsmedewerkers:

 • Een e-learning van ca. 4 uur. Deelnemers volgen deze individueel in de twee weken voorafgaand aan de klassikale training.
 • Een klassikale training van één dagdeel.
 • Een gezamenlijke terugkomdag van twee uur. Tussen de training en de terugkomdag zit een periode van één tot twee maanden.

De training wordt verzorgd door een trainer van Stimulansz.

Terugkomdag

In het trainingspakket is een terugkomdag opgenomen die gezamenlijk door de professionals in de uitvoering en de beleidsmedewerkers wordt gevolgd. Tijdens de terugkomdag bespreken de deelnemers de praktijk aan de hand van een aantal zelf ingebrachte casussen. Door gezamenlijk casuïstiek te bespreken, ontstaat synergie die leidt tot betere inzichten en een breder draagvlak voor maatwerk in de hulpverlening binnen de organisatie. De terugkomdag kan optioneel vaker dan eens georganiseerd worden. Bijvoorbeeld een half jaar of jaar na het volgen van de training.

De trainingsaanpak is ontwikkeld door Stimulansz en MEE NL met behulp van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Zie ook de animatiefilms waarin aan mensen met een LVB wordt uitgelegd hoe zij schulden kunnen voorkomen en aanpakken.

Direct aanmelden

Velden gemarkeerd met een * zijn verplicht.

Deel deze pagina

Contact

Matthijs Veldt

Programmamanager Academie

Neem contact op met Matthijs Veldt

06 83 22 19 01 m.veldt@mee.nl

Stel een vraag aan MEE NL

Contactformulier

Ik heb een vraag

Veelgestelde vragen

Individuele ondersteuningsvragen of voor een MEE in uw regio

MEE in uw buurt