Training voor schuldenaanpak bij mensen met een licht verstandelijke beperking

Mensen met een licht verstandelijke beperkingen (LVB) zijn oververtegenwoordigd in de schuldenhulpverlening. MEE NL ziet in de praktijk dat mensen met een LVB en schulden niet altijd de juiste hulp krijgen. Bijvoorbeeld omdat hun beperking niet tijdig wordt herkend of hun zelfredzaamheid wordt overschat. Hierdoor vallen mensen met een LVB eerder uit in een schuldhulpverleningstraject en tegelijkertijd kost het de schulphulpverlener meer tijd. MEE NL heeft hierom een training ontwikkeld voor schuldhulpverleners met concrete handvatten om mensen met een LVB beter te kunnen begeleiden.

Voor wie?

 • Professionals in de uitvoering, zoals medewerkers van sociale wijkteams, klantmanagers en schuldhulpverleners.
 • Beleidsmedewerkers in het sociaal domein.

Compleet trainingspakket

Het trainingspakket bestaat 

 • Een e-learning van ca. 4 uur. Deelnemers volgen deze individueel in de weken voorafgaand aan de klassikale training.
 • Twee klassikale trainingen van elk één dagdeel.  

Wat komt aan bod?

Onderdeel 1 voorbereiding op de fysieke training
E-learning Herkennen van en omgaan met LVB

De e-learning gaat over het herkennen van en het omgaan met mensen met een licht verstandelijke beperking. Hierbij gaat het om mensen waarbij het vermoeden bestaat dat er sprake zou kunnen zijn van een licht verstandelijke beperking. Je hebt het gevoel dat dit ‘lastige’ klanten zijn, maar eigenlijk komt het gedrag voort uit onmacht en onvermogen. Je kunt deze mensen bijvoorbeeld herkennen aan:

 • het niet komen opdagen bij een gesprek;
 • het niet nakomen van gemaakte afspraken;
 • het niet opvolgen van de behandeling;
 • de stille, passieve reactie in een gesprek;
 • verbale en/of neiging tot fysieke agressie tijdens een gesprek;
 • de hoeveelheid tijd die zij nodig hebben om taken uit te voeren of een gesprek te voeren;
 • ja zeggen en nee doen;

De e-learning richt zich op het vergroten van de theoretische kennis rondom de kenmerken en het herkennen van een licht verstandelijke beperking.

Onderdeel 2
Training Herkennen van en omgaan met LVB

Tijdens dit onderdeel breng je de geleerde theorie vanuit de e-learning in de praktijk en oefen je, aan de hand van verschillende werkvormen, hoe je om kunt gaan met mensen met een licht verstandelijke beperking.

Na afloop van beide onderdelen:

 • Ken je de wetenschappelijke- en praktijkdefinitie van een (licht) verstandelijke beperking;
 • Weet je wat een licht verstandelijke beperking is en wat de oorzaken en de sociaal-emotionele gevolgen zijn;
 • Ken je het belang van het tijdig herkennen van een licht verstandelijke beperking;
 • Weet je hoe je een licht verstandelijke beperking kan herkennen binnen de verschillende levensgebieden;
 • Weet je waarom het lastig is voor mensen met een licht verstandelijke beperking om te voldoen aan de eisen van de samenleving;
 • Beschikt de deelnemer over adviezen in omgang en communicatie met mensen met een licht verstandelijke beperking en kan de deelnemer dit toepassen in de praktijk.

Onderdeel 3
LVB en Schuldenproblematiek 

Dit onderdeel richt zich op het vergroten van kennis op het gebied van omgaan met mensen met een licht verstandelijke beperking in combinatie met schuldenproblematiek. Vragen zoals: hoe maak je financiën bespreekbaar met mensen met een licht verstandelijke beperking en hoe kun je hen hierbij helpen en ondersteunen staat centraal. Ook weet de deelnemer welke mogelijkheden er zijn om een cliënt met een licht verstandelijke beperking in combinatie met schuldenproblematiek te ondersteunen en door te verwijzen voor extra hulp en ondersteuning. De deelnemer brengt de opgedane kennis in de praktijk door te oefenen aan de hand van verschillende werkvormen en eigen casuïstiek.

Na afloop hiervan:

 • Weet je waar je op moet letten bij het bespreekbaar maken van de financiële situatie met mensen met een licht verstandelijke beperking en kan je dit toepassen;
 • Kan je samen met iemand met een licht verstandelijke beperking de signaallijst financiën invullen;
 • Weet je wat je als professional of vrijwilliger kan doen bij (beginnende) financiële problemen en/of zorgen en bij ernstige financiële problemen;
 • Kan je onderzoeken wat de cliënt met een licht verstandelijke beperking zelf kan op het gebied van financiën, wat de cliënt samen kan met bijvoorbeeld hulp uit het netwerk of waar extra hulp en ondersteuning nodig is;
 • Weet je welke mogelijkheden er zijn om een cliënt met een licht verstandelijke beperking en schuldenproblematiek door te verwijzen voor extra hulp en ondersteuning;
 • Kan je de geleerde kennis en vaardigheden toepassen in de eigen praktijk.

De trainingsaanpak is ontwikkeld door Stimulansz en MEE NL met behulp van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Zie ook de animatiefilms waarin aan mensen met een LVB wordt uitgelegd hoe zij schulden kunnen voorkomen en aanpakken.

Direct aanmelden

Velden gemarkeerd met een * zijn verplicht.

Deel deze pagina

Contact

Kristy Spruijt

projectcoƶrdinator

Neem contact op met Kristy Spruijt

06 30 99 34 46 k.spruijt@mee.nl

Stel een vraag aan MEE NL

Contactformulier

Ik heb een vraag

Veelgestelde vragen

Individuele ondersteuningsvragen of voor een MEE in uw regio

MEE in uw buurt