Training LVB en seksualiteit en kinderwens

INHOUD

Deze training richt zich op het vergroten van kennis op het gebied van een licht verstandelijke beperking in combinatie met Seksualiteit en kinderwens. Vragen zoals: hoe legt de deelnemer moeilijke seks gerelateerde woorden uit aan iemand met een licht verstandelijke beperking, hoe staat de deelnemer tegenover het geven van seksuele voorlichting, hoe signaleert de deelnemer de kinderwens bij iemand met een licht verstandelijke beperking, kunnen aan het einde van de training worden beantwoord. Daarnaast brengt de deelnemer deze kennis in de praktijk en oefent hij/zij door het uitvoeren van praktijkopdrachten, zoals het uitleggen van moeilijke woorden aan mensen met een licht verstandelijke beperking, het bespreken van een casus over seksueel gedrag bij een jeugdige en hoe hier vervolgens mee om te gaan.

VOOR WIE

De training is bedoeld voor iedereen die in zijn of haar werk te maken krijgt met jeugdigen en volwassenen met een licht verstandelijke beperking die toe zijn aan voorlichting over seksualiteit en een kinderwens. Hierbij kun je denken aan mensen die werkzaam zijn in de jeugdzorg (wijkteams, sociale teams, gebiedsteams), onderwijs (VSO en praktijkscholen), jeugdreclassering en gevangenis, sociale werkplaats. Soms kan er een onderscheid zijn tussen professionals die werken op groepen (leefgroepen/onderwijs) en professionals die ambulant werken. Bij het werk op groepen is het geven van seksuele voorlichting sowieso onderdeel van de functie en mag er verwacht worden dat deze taak uitgevoerd wordt.

LESVORM

Training van één dagdeel (4 uur).

RESULTAAT

Na afloop van de training:

 • heeft de deelnemer de basiskennis over mensen met een licht verstandelijke beperking opgefrist;
 • heeft de deelnemer theoretische kennis over de seksuele ontwikkeling bij mensen met een licht verstandelijke beperking;
 • kent de deelnemer de risico’s en gevaren van sociale media voor mensen met een licht verstandelijke beperking;
 • weet de deelnemer wat seksueel grensoverschrijdend gedrag inhoudt bij mensen met een licht verstandelijke beperking;
 • weet de deelnemer wat weerbaarheid inhoudt bij mensen met een licht verstandelijke beperking;
 • weet de deelnemer welke signalen kunnen wijzen op vragen en frustraties op het gebied van seksualiteit bij mensen met een licht verstandelijke beperking;
 • kent de deelnemer het belang van preventieve en proactieve voorlichting bij mensen met een licht verstandelijke beperking;
 • weet de deelnemer hoe hij/zij seksualiteit bespreekbaar kan maken bij collega’s en bij mensen met een licht verstandelijke beperking;
 • is de deelnemer zich bewust van zijn/haar eigen normen en waarden bij het geven van seksuele voorlichting aan mensen met een licht verstandelijke beperking;
 • weet de deelnemer hoe en wanneer hij/zij zijn/haar grenzen aan kan geven bij het geven van seksuele voorlichting aan mensen met een licht verstandelijke beperking;
 • kan de deelnemer de signalen van een kinderwens herkennen bij mensen met een licht verstandelijke beperking en weet hij/zij wanneer door te verwijzen.

TIJDSINVESTERING

De totale tijdsinvestering is 4 uur.

PROGRAMMA

De volgende onderwerpen komen tijdens de training aan bod:

 • Introductie
 • Opfrissen basistheorie over LVB
 • Moeilijke woorden
 • Casus Jurgen
 • Invloed sociale media
 • Kinderwens
 • Afronding en evaluatie

REGISTERPUNTEN

SKJ: 4 punten
Registerplein: 4 punten voor cliëntondersteuners

Deel deze pagina

Contact

Kristy Spruijt

projectcoördinator

Neem contact op met Kristy Spruijt

06 30 99 34 46 k.spruijt@mee.nl

Stel een vraag aan MEE NL

Contactformulier

Ik heb een vraag

Veelgestelde vragen

Individuele ondersteuningsvragen of voor een MEE in uw regio

MEE in uw buurt