3 Jongens bekijken producten in een supermarkt

Training LVB en Criminaliteit

INHOUD

Deze training duurt een dagdeel (4 uur) en richt zich op het vergroten van kennis op het gebied van omgaan met jeugdigen die in aanraking komen met criminaliteit. Vragen zoals: wat wordt verstaan onder jeugdcriminaliteit en hoe ga ik in gesprek met criminele jeugdigen met een licht verstandelijke beperking, kunnen aan het einde van de training worden beantwoord. Verder wordt de basiskennis over LVB opgefrist en wordt ingegaan op de combinatie van een licht verstandelijke beperking en criminaliteit. Het doel hierbij is om kennis te verkrijgen over jeugdigen met LVB die in aanraking komen met criminaliteit. Tot slot wordt ingegaan op de beste aanpak in het voorkomen of stoppen van criminaliteit. De deelnemers leren hoe ze in gesprek kunnen gaan met criminele jeugdigen met LVB en hoe ze de juiste ondersteuning kunnen bieden.

VOOR WIE

De training is bedoeld voor professionals die in hun werk in aanraking komen met LVB in combinatie met criminaliteit. Werkvelden waaraan gedacht kan worden zijn de gemeente, justitie, de politie, het onderwijs en sociaal werk.

 Heb je nog niet voldoende basiskennis op het gebied van het herkennen van en omgaan met mensen met een licht verstandelijke beperking? Volg dan eerst de basisopleiding ‘Herkennen van en omgaan met LVB’.

LESVORM

Training van één dagdeel (4 uur).

RESULTAAT

Na afloop van de training:

  • Heeft de deelnemer de algemene basiskennis over mensen met een licht verstandelijke beperking opgefrist;
  • Heeft de deelnemer theoretische kennis over criminaliteit bij jeugdigen met LVB.
  • Weet de deelnemer welke signalen kunnen wijzen op criminaliteit en kan hij/zij dit bij jeugdigen met LVB herkennen.
  • Weet de deelnemer wat de beste aanpak is voor criminele jeugdigen met LVB.
  • Weet de deelnemer hoe het netwerk rondom een jeugdige in kaart kan worden gebracht.
  • Weet de deelnemer hoe hij/zij het beste in gesprek kan gaan met LVB-jeugdigen over criminaliteit. 

TIJDSINVESTERING

De totale tijdsinvestering is 4 uur.

PROGRAMMA

De volgende onderwerpen komen tijdens de training aan bod:

  • Opfrissen basiskennis LVB
  • Theorie LVB en criminaliteit
  • Aanpak criminaliteit: hoe kun je helpen als professional?
  • Gesprekvoering

REGISTERPUNTEN

SKJ: 4 punten
Registerplein: 4 punten voor cliëntondersteuners

Deel deze pagina

Contact

Kristy Spruijt

projectcoördinator

Neem contact op met Kristy Spruijt

06 30 99 34 46 k.spruijt@mee.nl

Stel een vraag aan MEE NL

Contactformulier

Ik heb een vraag

Veelgestelde vragen

Individuele ondersteuningsvragen of voor een MEE in uw regio

MEE in uw buurt