jongen houdt briefgeld omhoog

Smart met Geld voor praktijkschoolleerlingen

De training Smart met Geld leert kwetsbare jongeren van 15 t/m18 jaar in het (praktijk)onderwijs verstandige financiële keuzes te maken en zelfstandig om te gaan met geld, zodat ze schulden weten te voorkomen. Deze praktijkgerichte training wordt gegeven door een cursusleider van MEE samen met een leerkracht van de praktijkschool.

Er komen vaardigheden als rekenen, bewustwording van inkomsten en uitgaven en het organiseren van de administratie aan de orde. Er wordt aandacht besteed aan bewustwording van het eigen financiële gedrag, de onderlinge beïnvloeding en het leren ontdekken van de mogelijkheid om een eigen keuze te maken. Als afsluiting lopen leerlingen met stagiaires van het jongerenwerk door de stad: de module Slim Shoppen. Zij oefenen het geleerde in de praktijk via een gezamenlijke opdracht.

Het is de bedoeling dat per praktijkschool minimaal 2 docenten leren om de training zelf te kunnen geven, zodat de training duurzaam geborgd is in de school. Een trainer van MEE leidt docenten van de praktijkschool via het train de trainer principe op om de training te geven. Hij of zij bereidt samen met de docent de lessen voor en staat samen met de docent voor de klas.

MEE organiseert daarnaast een lokaal platform met  betrokken organisaties zoals de school, gemeenten, welzijn, schuldhulpverlening  en jongerenwerk. Ook organiseert MEE in samenwerking met de school themabijeenkomsten voor de ouders.

Neem contact op met de MEE-organisatie in uw buurt voor meer informatie over hoe u de training  Smart met Geld op uw school kunt implementeren.

Uitgebreide informatie over Smart met Geld vindt u op smartmetgeld.nl.

Deel deze pagina

Contact

Kristy Spruijt

projectcoördinator

Neem contact op met Kristy Spruijt

06 30 99 34 46 k.spruijt@mee.nl

Stel een vraag aan MEE NL

Contactformulier

Ik heb een vraag

Veelgestelde vragen

Individuele ondersteuningsvragen of voor een MEE in uw regio

MEE in uw buurt