Man met kind in kruiwagen op een gemaaid grasveld

E-Learning Basis Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH)

INHOUD

Deze opleiding richt zich op het vergroten van kennis over niet-aangeboren hersenletsel. Vragen zoals: wat wordt verstaan onder NAH, hoe signaleer je het en hoe bied je als professional of vrijwilliger ondersteuning, kunnen aan het einde van de opleiding worden beantwoord. Je doet theoretische kennis op en daarnaast breng je deze kennis in de praktijk door het uitvoeren van praktijkopdrachten.

RESULTATEN

Na afloop van de opleiding:

 • Weet je wat niet-aangeboren hersenletsel (NAH) is. 
 • Weet je welke gevolgen NAH kan hebben voor de persoon zelf en zijn omgeving. 
 • Weet je dat het oplopen van hersenletsel kan zorgen voor rouw en verliesverwerking.
 • Weet je wat de mogelijke gevolgen van NAH zijn. 
 • Ken je het onderscheid tussen de zichtbare -en onzichtbare gevolgen van NAH. 
 • Ben je je er van bewust dat elke persoon met NAH anders is en andere gevolgen ervaart.
 • Weet je hoe NAH kan worden vastgesteld.
 • Weet je welke signalen kunnen wijzen op NAH en kun je dit bij jeugdigen en volwassenen herkennen. 
 • Weet je welke doelen een gesprek over NAH kan hebben en wat hier belangrijke aandachtspunten bij zijn.
 • Weet je waar je rekening mee kunt houden in de omgang met mensen met NAH. 
 • Weet je hoe je het beste in gesprek kunt gaan over NAH. 
 • Kan je ervoor zorgen dat iemand met NAH de juiste hulp en ondersteuning krijgt. 
 • Ben je op de hoogte van de twee zorgfasen bij NAH. 
 • Heb je een eigen sociale kaart van de gezondheidszorg en hulpverlening voor NAH binnen de eigen regio. 
 • Heb je kennis over de hulpmiddelen die er zijn voor mensen met NAH. 
 • Kun je de eigen sociale kaart in de praktijk toepassen. 
 • Kun je nagaan of een bezoek aan een organisatie effectief was en hiervoor redenen benoemen.

TIJDSINVESTERING

De totale tijdsinvestering van de opleiding is 9,5 uur.

PROGRAMMA

Module 1. Wat is NAH?
Module 2. Gevolgen van NAH
Module 3. NAH herkennen 
Module 4. In gesprek over NAH
Module 5. Hulp en ondersteuning voor mensen met NAH

SPECIFIEKE INFORMATIE

• Voor de uitvoering van de opdrachten is het van belang dat een deelnemer contact kan leggen met een jeugdige of volwassene met NAH om de geleerde theorie in de praktijk te kunnen toepassen.
• Bij de meeste opdrachten is het goed om collega’s te betrekken. Hierdoor krijg je meer zicht op je eigen functioneren en kun je jezelf verder ontwikkelen.

REGISTERPUNTEN

SKJ: 9,5 punten. 
Registerplein: 9,5 punten voor cliëntondersteuners

U kunt hier de e-learning NAH bestellen. 

Deel deze pagina

Contact

Kristy Spruijt

projectcoördinator

Neem contact op met Kristy Spruijt

06 30 99 34 46 k.spruijt@mee.nl

Stel een vraag aan MEE NL

Contactformulier

Ik heb een vraag

Veelgestelde vragen

Individuele ondersteuningsvragen of voor een MEE in uw regio

MEE in uw buurt