Basisopleiding: Herkennen van en omgaan met een licht verstandelijke beperking

INHOUD

Deze opleiding gaat over het herkennen van en het omgaan met mensen met een licht verstandelijke beperking. Je komt dagelijks in contact met mensen waarvan het vermoeden bestaat dat er sprake zou kunnen zijn van een licht verstandelijke beperking. Je hebt het gevoel dat dit ‘lastige’ klanten zijn, maar eigenlijk komt het gedrag voort uit onmacht en onvermogen. Je kunt deze mensen bijvoorbeeld herkennen aan:

 • het niet komen opdagen bij een gesprek;
 • het niet nakomen van gemaakte afspraken;
 • het niet opvolgen van de behandeling;
 • de stille, passieve reactie in een gesprek;
 • verbale en/of neiging tot fysieke agressie tijdens een gesprek;
 • de hoeveelheid tijd die zij nodig hebben om taken uit te voeren of een gesprek te voeren;
 • ja zeggen en nee doen;
 • de zogenaamde draaideurklanten.

 Deze opleiding richt zich dan ook op het herkennen van de kenmerken van een licht verstandelijke beperking en hoe je hier vervolgens als professional mee om kunt gaan.

VOOR WIE

De opleiding is bedoeld voor iedereen die in zijn of haar werk te maken krijgt met mensen met een (licht) verstandelijke beperking. Hierbij kun je denken aan mensen die werkzaam zijn binnen het sociaal domein, gemeenten, politie, justitie, scholen, ziekenhuizen, etc. 

LESVORM

De opleiding bestaat uit een e-learning (4,5 uur) en een training van een dagdeel (4 uur). De e-learning is een inleiding op de training en richt zich voornamelijk op het vergroten van de theoretische kennis rondom de kenmerken en het herkennen van een (licht) verstandelijke beperking. Tijdens de training breng je de geleerde theorie vanuit de e-learning in de praktijk en oefen je, aan de hand van verschillende werkvormen, hoe je om kunt gaan met mensen met een (licht) verstandelijke beperking.

RESULTAAT

Na afloop van de opleiding:

 • Kent de deelnemer de wetenschappelijke- en praktijkdefinitie van een (licht) verstandelijke beperking;
 • Weet de deelnemer wat een licht verstandelijke beperking is en wat de oorzaken en de sociaal-emotionele gevolgen zijn;
 • Kent de deelnemer het belang van het tijdig herkennen van een licht verstandelijke beperking;
 • Weet de deelnemer hoe hij/zij een licht verstandelijke beperking kan herkennen binnen de verschillende levensgebieden en kan dit toepassen in de praktijk;
 • Weet de deelnemer waarom het lastig is voor mensen met een licht verstandelijke beperking om te voldoen aan de eisen van de samenleving;
 • Beschikt de deelnemer over zowel mondelinge als schriftelijke communicatietips voor het communiceren met mensen met een licht verstandelijke beperking en kan de deelnemer dit toepassen in de praktijk.

TIJDSINVESTERING

De tijdsinvestering van de e-learning is maximaal 4,5 uur. De training duurt 4 uur.

PROGRAMMA

De e-learning is opgebouwd uit de volgende modules:

 • Introductie
 • Module 1. Wat is een (licht) verstandelijke beperking?
 • Module 2. Oorzaken LVB en hoe vast te stellen?
 • Module 3. Hoe herken je een licht verstandelijke beperking?
 • Module 4. Gevolgen voor de cliënt
 • Module 5. Voorbereiding op de training

De volgende onderwerpen komen tijdens de training aan bod:

 • Introductie
 • Ervaren en bewust worden wat LVB is
 • Opfrissen theorie vanuit de e-learning
 • Kenmerken op verschillende levensgebieden
 • Communicatietips (schriftelijk en mondeling)
 • Toepassen van tips
 • Sociaal-emotioneel functioneren
 • LVB: Wat betekent dit voor de professional?
 • Afsluiting en evaluatie

REGISTERPUNTEN

Training
SKJ 4,0 punten
Registerplein
4,0 punten voor cliëntondersteuners

e-learning
SKJ 4,5 punten
Registerplein
4,5 punten  voor cliëntondersteuners

Deel deze pagina

Contact

Kristy Spruijt

projectcoördinator

Neem contact op met Kristy Spruijt

06 30 99 34 46 k.spruijt@mee.nl

Stel een vraag aan MEE NL

Contactformulier

Ik heb een vraag

Veelgestelde vragen

Individuele ondersteuningsvragen of voor een MEE in uw regio

MEE in uw buurt